មនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស! នារីស្រស់ស្អាតមិនបាច់រៀនវគ្គជោគជ័យ តែតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំ តាំងពីគ្មានហាង គ្មានផ្ទះត្រឹមត្រូវ ពេលនេះមានលើសពីក្តីស្រម៉ៃ ហើយកញ្ញាក៏បានរំលឹកថា…

~

ការតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្នុងជីវិត ដែលមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Dav Decore បានរៀបរាប់ថា: ចង់ផុសអួតថា “រំភើបខ្លាំងណាស់ទោះបីមិនធំស្កឹមស្កៃតែជាកំលាំងញើសឈាមខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែង”

~

~

~

អ្នកស្គាល់ខ្ញុំពិតដឹងហើយ ម្ងៃម្ងៃឈ្មុសឈ្មុលណាស់ ស្មោះស្ម័គ្រនឹងមុខរបរជាងស្អីទៅទៀត ខំមែនទែនរកពាក្យអីមកនិយាយមិនអស់ទេ មកដល់ថ្ងៃនេះមិនងាយទេ តែគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពី ក្ដីស្រម៉ៃ ហើយគ្រប់យ៉ាងគឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាម ។
តែការពិត៖

~

~

“ផ្ទៈធ្វើហើយមិនដឹងគួរឡើង ឬក៏លក់ទេ” អ្នករកសុីញុំជឿថាយល់អារម្មណ៍នេះច្បាស់ណាស់ ពេលខំរកគិតថាឆ្លៀតសន្សំក្រែងបានទ្រនំសុខមួយ ដល់បង់ដាច់គិតវិញថាបើលក់វិញបានលុយមកបង្វិលរកសុីពង្រីកមុខរបរ

~

~

ទិញបានវិញ១ទៀតតាមក្រោយក៏បាន ។ រកលេសអោយខ្លួនឯងខំ អស់ពីលេស១ ចូលលេស១ទៀត ហាហាហា ជីវិតដូចជាអីគេទេ គិតយូយូទៅ អាមេចណាណី តែមានន័យណាស់…… ដាវ ទទួលសោរ ផ្ទៈទី៣ , ២៦ វិច្ឆិកា ២០២១៕

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *