ឃើញថ្ងៃណាក៏បែបនេះ! អ្នកគ្រូ ក៏ដាច់ចិត្តទៅសួរ មិញមិនដែលឃើញចេញលេងនឹងគេអង្គុយតែក្នុងថ្នាក់រហូតចឹង ស្រាប់តែប្អូនឆ្លើយវិញមកឡើងកំសត់គឺ…

~

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិស្សប្រុសកំសត់ម្នាក់ ដែលមិនដែលបានចេញលេងនឹងគេទេ គឺសង្ងំនៅតែក្នុងថ្នាក់រៀន ហើយប្អូនប្រុសគឺជាសិស្សដែលធំជាងគេក្នុងថ្នាក់ គឺមានអាយុដល់ទៅ១៤ឆ្នាំ តែទើបតែរៀនបានថ្នាក់ទី៥ប៉ុន្នោះ

~

~

~

នៅឯសាលាបឋមសិក្សាស្រះចែង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ហើយបើតាមដឹងគឺប្អូន និងគ្រួសារគឺមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំង ទើបធ្វើអោយប្អូនចូលរៀនយឺតបែបនេះ។ ដោយសារតែឆ្ងល់ទៅលើសិស្សម្នាក់នេះខ្លាំង អ្នកគ្រូស្រីដែលបង្រៀនប្អូន

~

~

បានចូលទៅសួរ ថាហេតុអ្វីមិនដែលចេញលេងនឹងគេចឹង រូបប្អូនក៏ឆ្លើយថា អត់ទេអ្នកគ្រូ ហើយញុំាអីនៅក្រៅក៏ខ្ញុំអត់ឃ្លានដែរ។ តែអ្នកគ្រូបានដឹងថា គឺមកពីប្អូនមិនមានថវិការគ្រប់គ្រាន់ ហើយសួរនាំបន្តទៀតគឺប្អូន ចេញពីឆ្លៀតធ្វើការបេះផ្លៃឈើអោយគេដើម្បីយកលុយជួយគ្រួសារ។ សូមមើលរូបខាងក្រោមនេះ:

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *