នៅមានទៀតទេមនុស្សល្អបែបនេះ! តាគាត់មករកថ្នាំផ្តាសាយក្អកពិសារ ជូនគាត់ដោយមិនគិតប្រាក់ដូចរាល់ដង គាត់អរគុណហើយមានប្រសាសន៍ថា មីនាងអើយតាឈឺមិន…

~

អំពើល្អរបស់ស្ត្រីម្នាក់ កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ក្រោយបានជួយដល់លោកតាកំសត់ម្នាក់ គ្មានលុយមើលជំងឺរបស់ខ្លួន ជាក់ស្តែងយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Lach Siek Heng បានរៀបរាប់ថា:

~

~

តាគាត់មករកថ្នាំផ្តាសាយក្អកពិសារ ជូនគាត់ដោយមិនគិតប្រាក់ដូចរាល់ដង គាត់អរគុណហើយមានប្រសាសន៍ថា មីនាងអើយតាឈឺមិនដឹងទៅរកអ្នកណាព្រោះអត់លុយ មានតែមកផ្ទះមីនាងអែងបានថ្នាំទៅលេបគ្រាន់ជាអរគុណហើយ។

~

~

អាណិតគាត់ជាចាស់ក្នុងភូមិ កាលមុនគាត់ឈឺដំបៅជើងអត់លុយ អាណិតជូនថ្នាំនិងសំភារៈលាងនិងថ្នាំលេប10ថ្ងៃម្តង គាត់មកបើកថ្នាំម្តងរហូតជាដោយមិនគិតប្រាក់ពីគាត់ទេ។ បុណ្យកុសល្យដែលខ្ញុំបានធ្វើសូមឧទ្ទិសដល់ប៉ាម៉ែខ្ញុំទាំងអស់សូមប៉ាម៉ែបានដល់ទីស្ងប់សុខ។

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *