អុញនោះ! លេងចឹងហ្មង! ដោយសារស្វាយថោកពេក ស្រាប់តែ ឧកញ៉ាម៉ុង ឬទ្ធី អោយបេះយកទៅ…

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ដែលជាមហាសេដ្ឋផ្នែគកសិកម្មមួយរូប ដែលមហាជនគោរពស្រលាញ់។ បើតាមគណនីឯកឧត្តមបានបង្ហោះសារយ៉ាងបែបនេះថា៖ «ល្ងាចនេះប្រមូលផលផ្លែស្វាយកែវរមៀតយកទៅអោយសត្វសុីវិញម្តង ដែលកន្លងទៅពេលនេះយេីង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែប្រមូលផលនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប ដោយសារតែវិបត្តិកូវិដ-១៩ផ្លែស្វាយធ្លាក់ចុះតម្លៃរហូតដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកទិញតែម្តង ។

~

ចម្ការស្វាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ រមណីយដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍កសិទេសចរណ៍ម៉ុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឫទ្ធីសែនជ័យមានចំនួន៥០.០០០ដេីម អាចប្រមូលផលបាន ប្រមាណជា300Ton(បីរយតោន)ជារាងរាល់ឆ្នាំ សម្រាប់ពេលនេះសត្វរបស់ខ្ញុំមិនអាចសុីអស់ទេមានចំនួនច្រើនខ្លាំងណាស់ ។»៕

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *