ស្រលាញ់មនុស្សដែរស្រលាញ់យើង យើងនឹងមានក្តីសុខពេញមួយជិវិត ចងចាំថា បើគេស្រលាញ់អ្នក គេនឹងប្រាប់អ្នក តែបើគេខ្លាចបាត់បង់អ្នក គេនឹង…

មនុស្សយើងកើតមក គឺទេវតាបានចារ ឬ កំណត់រួចមកហើយថា យើងនឹងមាននិស្ស័យជាមួយនរណាម្នាក់ ដែលអាចនិយាយបានថា គេគឺគូរទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើង ។ មានមនុស្សច្រើនណាស់ ដែលបានជួបស្នេហ៍ពិត មិនថាជិតឬ ឆ្ងាយ មានគូរខ្លះ អាចនឹងឆ្លងទ្វីប ឆ្លងសមុទ្រ ឆ្លង ប្រទេសជាច្រើន ក៏គេគង់តែបានជួបគ្នា ព្រោះនោះគឺជានិស្ស័យរបស់ពួកគាត់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និស្ស័យពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់បានជួបគ្នាប្រាកដមែន ។ តួយ៉ាងដូចជាគូរស្នេហ៍មួយគូរនេះ អញ្ចឹង ពួកគាត់បានជួបគ្នា​ ចាប់ដៃគ្នា បោះបង់ជីវិតលីវ ឈានដល់គូរដណ្តឹង។ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ​ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Sreythik Tho បានបង្ហោះរូបភាព ក្នុងពិធីពិសាស្លាដក់កន្សែង យ៉ាងស្រស់ស្អាត និងស្រស់សង្ហា ពិតជាសាកសម នឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើ បានបង្ហោះសារថា “ចុងក្រោយយើងនឹងជ្រើសរើសយកមនុស្សដែរធ្វើច្រើនជាងនិយាយ ដោយយើងមិនបាច់ទាមទារ -មនុស្សដែរឲតម្លៃយើង នឹងស្មោះត្រង់ មិនថាពីមុខរឺក្រោយខ្នង -មនុស្សដែរអាចបំពេញក្តីស្រម៉ៃយើង មិនថាតូចរឺធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-មនុស្សដែរចាប់ដៃយើងជាប់ជានិច្ចមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើង -ស្រលាញ់មនុស្សដែរស្រលាញ់យើង យើងនឹងមានក្តីសុខពេញមួយជិវិត -ចងចាំថា បើគេស្រលាញ់អ្នក គេនឹងប្រាប់អ្នក តែបើគេខ្លាចបាត់បង់អ្នក គេនឹងប្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់អ្នក (ជិត 7ឆ្នាំ មិនយូរទេសម្រាប់ខ្ញុំ ឲតែច្បាស់លាស់បែបនេះ ) អរគុណបង”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *