ច្រើនហួស! គិតត្រឹមល្ងាចនេះ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កូវីដ១៩ សហគមន៍២០កុម្ភះ រកឃើញមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ទៅ….

~

គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ចំពោះបញ្ហាកូវីដ១៩ «សហគមន៍២០កុម្ភៈ» បានរកឃើញទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធ រហូតដល់៤៧ទីតាំងហើយ ក្នុងនោះទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្ន ហើយបញ្ជូនមនុស្សទាំងអស់នោះ ទៅពិនិត្យសំណាក និង

~

~

ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងៃ តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ ដោយលែកបើយោងតាមការឲ្យដឹងពី អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួង

~

សុខាភិបាន គឺលោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ បានឱ្យដឹងថា គិតមកដល់ល្ងាចនេះ ក្រសួងសុខាភិ​បាល ក្រុមសុខភាពសាធារណៈ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត អនុគណៈកម្មការ បានប្រមូលវត្ថុសំណាក ៣ ៥០០នាក់ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ៕

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *