លោក​យាយ​មាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត​មុខ​ក្រោយ​ សូម​បងប្អូន​ជួយ​គាត់​ផង​ ត្រឹម​អង្ករ​នឹង​គ្រឿង​បរិភោគ​បងប្អូន​មិន​ចិត្ត​កំណាញ់​ទេ​មេីល​ទៅ…

បើតាមគណនីឈ្មោះ Phorn Chetra បានបង្ហោះលើបណញតាញសង្គមបង្ហាញពីលោកយាយចំណាស់ក្រីក្រម្នាក់ ដែលកំពុងដាច់ស្បៀង ហើយត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់។

~

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “លោក​យាយ​មាន​ជីវភាព​ខ្វះខាត​មុខ​ក្រោយ​ សូម​បងប្អូន​ជួយ​គាត់​ផង​ ត្រឹម​អង្ករ​នឹង​គ្រឿង​បរិភោគ​បងប្អូន​មិន​ចិត្ត​កំណាញ់​ទេ​មេីល​ទៅ​ លោក​យាយ​រស់​នៅ​តាំងគោគ ខេត្ត​ កំពង់ធំ ក្រុមយើងនិងចុះទៅរកលោក​យាយឆាប់ៗនេះ សូមបងប្អូនជួយលោកយាយផង Tel:097/096,9988938 ABA: 001 305076 សូម​អរគុណ​”៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *