ជួយស៊ែរផង! អាណិតអុំស្រីណាស់គាត់ឈឺហេីយបត់ជើងធំតាមពោះវៀន…

បើតាមគណនីឈ្មោះ Phorn Chetra បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីអ៊ំស្រីម្នាក់ ដែលមានជំ-ងឺជាទំ-ង-ន់។ បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “អាណិតអុំស្រីណាស់គាត់ឈឺហេីយបត់ជើ-ងធំតាមពោះវៀន គាត់ជាជនក្រីក្រគ្មានទីពឹងគ្មានកូនគ្មានប្តីទេ ហើយគ្មានលុយព្យាបាលទេ សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយគាត់ផងដើម្បីអោយគាត់បានទៅព្យាបាលវិញផង🙏🙏🙏
លេខ​បរិច្ចាគ​សម្រាប់​ជួយ​គាត់​:097/096,9988938 ABA:001305076 សូម​អរគុណ​🙏។”៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *