ចិននឹងបង្កើត «ព្រះចន្ទសិប្បនិម្មិតចំនួន ០៣» ជំនួសអំពូលតាមដងផ្លូវ ដែលភ្លឺជាងមុន៨ដង នៅឆ្នាំ…(វីដេអូ)

អន្តរជាតិ៖ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនគ្រោងនឹងបង្ហោះព្រះចន្ទសិប្បនិម្មិតមួយចូលក្នុងគន្លងគោចរនៅឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវទីក្រុងបន្ទាប់ពីយប់ងងឹត។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងបង្ហោះព្រះច័ន្ទដែលបង្កើតដោយមនុស្សនៅខាងលើទីក្រុងចេងទូ ដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តស៊ីឈួនភាគនិរតី ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិន។ រាងកាយសេឡេស្ទាលដែលក្លែ ង – សំខាន់គឺផ្កាយរណបដែលត្រូវបានបំភ្លឺ – នឹងមានថ្នាំកូ តឆ្លុះបញ្ ចាំងដើម្បីបោះពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រឡប់ទៅផែនដីវិញដែលជាកន្លែងដែលវានឹងបន្ថែមភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលយប់។ចិននឹងបង្កើត «ព្រះចន្ទសិប្បនិម្មិតចំនួន ០៣» ជំនួសអំពូលតាមដងផ្លូវ ដែលភ្លឺជាងមុន៨ដង នៅឆ្នាំ…(វីដេអូ)អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចមានពន្លឺភ្លឺជាងព្រះចន្ទដើម។ វាក៏នឹងធ្វើចរាចរនៅជិតផែនដីដែរ។ ចម្ងាយប្រហែល ៥០០ គីឡូម៉ែត្រ (៣១០ ម៉ៃល៍) បើប្រៀបធៀបនឹង ៣៨០,០០០ គីឡូម៉ែត្ររបស់ព្រះច័ន្ទ។ ប៉ុន្តែលោក Wu Chunfeng ប្រធានសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រតំបន់ Tian Fu New បាននិយាយប្រាប់ China Daily ថាផែនការដែលមានមហិច្ឆតានៅតែមិនផ្តល់ពន្លឺដល់មេឃទាំងមូលនោះទេ។ ពន្លឺដែលរំពឹងទុកនៅចំពោះមុខមនុស្សគឺប្រហែល ១/៥ នៃអំពូលភ្លើងធម្មតា។លោកវូបានប៉ាន់ប្រមាណថាព្រះចន្ទថ្មីអាចជួយជាប្រយោជន៍ដល់ទីក្រុងឆេងឌូប្រមាណ ១,២ ពាន់លានយ័ន (១៧៣ លានដុល្លារ) ក្នុងការចំណាយអគ្គិសនីជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយថែមទាំងអាចជួយអ្នកឆ្លើយតបដំបូងក្នុងអំឡុងពេលដា ច់ភ្លើ ងនិងគ្រោះម ហន្តរា យធម្មជាតិ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគម្រោងនេះបង្ហាញថាទទួលបានជោគជ័យវាអាចត្រូវបានចូលរួមដោយការបន្ថែមបីបន្ថែមទៀតទៅលើមេឃនៅឆ្នាំ ២០២២ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *