ទីបំផុត ដំរីដ៏ឯកោបំផុតនៅលើលោក រកផ្ទះថ្មីបានហើយ គឺហោះពីប៉ាគីស្ថាន មកខ្មែរ រួចដាក់អោយនៅឯ…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពផេកហ៊្វេសបុករបស់ PPN news បានបង្ហោះព័ត៌មានទាក់ទងនឹង ដំរីដ៏ឯកោបំផុតនៅលើលោកយ៉ាងដូច្នេះថា៖«ដំរីឈ្មោះខាវ៉ាន់ដែលជាដំរីដ៏ឯកោបំផុតនៅលើលោកបានមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាមហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរជាច្រើន ម៉ោងនៅលើយន្តហោះពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកកាន់ទីក្រុងសៀមរាប ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *