មើលចុះទឹកចិត្តពួកគាត់! សកម្មភាព កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១ ជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងក្មេង ទាំងចាស់ ដោយសារតែទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមហូរធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃតាមអូរព្រំដែន…

~

(បន្ទាយមានជ័យ)សកម្មភាព កម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់ កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១ ជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយសារតែទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមហូរធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃតាមអូរព្រំដែន បណ្តាលឲ្យលិចលង់លំនៅដ្ឋាន

~

~

ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ មេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៥១ បានដឹកនាំកម្លាំងកម្លាំងសរុបចំនួន៥៦៥នាក់ ចុះតាមគោលដៅ៦ក្រុង/ស្រុកដើម្បីជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលហូរចាក់ពីប្រទេសថៃ មកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព ។

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *